Algemene voorwaarden

Verantwoordelijk in de zin van §6 MDStV en §6 TDG

Hollweg Marine GmbH & Co. KG

Deverhafen 15 – 19

D – 26871 Papenburg

Telefoon: +49 (0) 49 61 – 98 56 51-0

Internet: www.hollweg-marine.de
E-Mail: info@hollweg-marine.de

Statutaire zetel van de vennootschap: Zur Seeschleuse 18 – 20, D – 26871 Papenburg

Directeur:

Dipl.-Ing. / Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Hollweg

Markus Kalvelage

Lokale rechtbank Osnabrück HRA 204823

USt.-ID.-Nr.: DE 302419289

Vrijwaringsclausule / Disclaimer

Inhoud van het online-aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Referenties en links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije grafieken, audiodocumenten, videosequenties te gebruiken en teksten.

Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat merken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet worden getrokken alleen maar omdat ze worden genoemd!

Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Elke verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website in te voeren, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan ​​- voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waaruit u bent doorverwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Deze pagina’s zijn gemaakt in overeenstemming met de W3C

Valid HTML 4.01 Transitional!

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Valid CSS!

Hollweg Marine GmbH & Co. KGD – DE-26871 Papenburg – Deverhafen 15-19 – Tel. +49 (0) 49 61 – 98 56 51-0 – E-Mail: info@hollweg-marine.de

Gegevensbescherming: https://hollweg-marine.de/datenschutz/

Social Media

Vind ons op Facebook & Co.​​

Videos

hm-DECK

Downloads

Datasheets & Productinformatie